Aanbod

Gereglementeerde spaarrekeningen

Op het gespaarde saldo op een gereglementeerde spaarrekening ontvangt de spaarder een basisrente en een getrouwheidspremie. De spaarder kan op elk moment over zijn inleg beschikken.

Termijnrekening

Op een termijnrekening plaatst u een bedrag voor een vooraf bepaalde periode. U heeft de keuze op het vlak van de looptijd, het bedrag, de rentebetalingstermijn. De termijnrekening is een effect uitgegeven door Crelan NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Effectenrekening

Al uw effecten (kasbons, deelbewijzen van fondsen, aandelen,…) worden op een effectenrekening bewaard. Transacties zoals het innen van coupons gebeuren daardoor automatisch.

Kasbons

Een kasbon is een obligatie die de uitgevende bank ertoe verbindt de belegger een intrest uit te betalen op vaste momenten tijdens de looptijd van een kasbon. Op de eindvervaldag wordt ook het belegde kapitaal volledig terugbetaald. Een kasbon heeft een vast en op voorhand gekend rendement, maar de belegger kan voor de looptijd van een kasbon niet over zijn inleg beschikken.

Euro-obligaties

Euro-obligaties zijn schuldbewijzen van leningen die op internationale schaal worden uitgegeven door o.a. grote ondernemingen, overheidsinstellingen en lokale overheden. De belegger heeft recht op de betaling van een periodieke coupon en de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag

Gestructureerde beleggingen

Een note is een gestructureerd schuldinstrument met vaste looptijd waarbij het potentiële rendement wordt bepaald door onderliggende effecten van verschillende aard of door de prestatie van (een) bepaalde index(en).

Beleggingsfondsen (ICB)

In een beleggingsfonds worden de middelen van een groot aantal beleggers samengebracht en deskundig belegd. Uw geld wordt zo collectief beheerd door specialisten. De tegoeden van elke belegger worden uitgedrukt in een aantal deelbewijzen. Deze deelbewijzen hebben een koers (som van alle koersen door het aantal deelbewijzen in omloop) waartegen ze kunnen aangekocht of verkocht worden.

In welk type van waarden een fonds belegt, hangt af van zijn karakteristieken en doelstellingen. Meestal gaat het om aandelen of obligaties of een combinatie van beide.

Crelan- beleggingsplan

Een beleggingsplan is een flexibele beleggingsformule waarmee u met een vaste regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks of trimestrieel) hetzelfde bedrag investeert in beleggingsfondsen.

Pensioensparen via ICB’s

Door aan pensioensparen te doen, bouwt u op een fiscaal voordelige manier een kapitaal op voor later.

Verzekerings-spaarproducten

Wilt u uw beleggingsportefeuille diversifiëren? Dan is het een uitstekend idee om ook uw spaargeld te beleggen in TAK 21 en TAK 23 verzekeringsspaarproducten.

Het belangrijkste is om uw beleggingsstrategie te bepalen met een ervaren adviseur.

Crelan logo

Ontdek alle informatie over sparen & beleggen rekeningen van Crelan

Vragen of meer informatie nodig?

Wilt u een spaarpotje aanleggen voor uzelf of voor de kinderen? Of heeft u een budget achter de hand waarvan u het rendement wil optimaliseren? Wij hebben een breed aanbod van mogelijkheden om te sparen, beleggen en investeren.

Tijdens een persoonlijk en verkennend gesprek bepalen we uw beleggersprofiel en bekijken we samen uw wensen, behoeftes en verwachtingen. Daarna maken we een voorstel op maat dat past bij uw persoonlijke financiële situatie en uw beleggersstrategie.

Ontdek de beleggingsmogelijkheden voor particulieren: