Als professional kan financiële leasing u heel wat voordelen opleveren :

  • Leasing biedt u een supplementaire kredietbron waardoor uw leencapaciteit niet wordt aangetast.
  • De formule is simpel : de lasten worden gespreid in functie van de economische levensduur van de investeringen.
  • U dient de BTW niet voor te financieren.
  • Bijna alle roerende goederen voor beroepsdoeleinden komen in aanmerking, bv. personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens maar ook bedrijfsapparatuur, horecamateriaal, kasregisters, landbouwvoertuigen of winkelinrichtingen.

Bij renting worden de liquiditeiten en de leencapaciteit niet aangetast. U betaalt minder belastingen en u dient eveneens de BTW niet voor te financieren. De huurkosten worden opgenomen in de resultatenrekening van het bedrijf.

Klik op de onderstaande link om hierover meer te lezen op de website van onze partner “Europabank”.