Het is belangrijk om snel en correct te handelen bij schade door een storm of inbraak. Volg deze stappen om de schade te beperken en uw verzekering in te lichten:

 1. Beperk de schade:
  • Leg bijvoorbeeld een zeil op uw dak om verdere schade te voorkomen.
 2. Bij diefstal of inbraak:
  • Laat een proces-verbaal opstellen door de politie.
 3. Voor hulp van de brandweer:
  • Bel 1722 voor niet-dringende hulp van de brandweer.
 4. Bij levensbedreigende situaties:
  • Bel 112 alleen in geval van een levensbedreigende situatie.
 5. Documenteer de schade:
  • Neem foto’s van zowel het geheel als van de schade in detail.
 6. Noteer de werkzaamheden:
  • Noteer het aantal uren dat u besteedt aan reinigen, drogen, beschermen, enz.
 7. Bewaar alle facturen en onkostennota’s:
  • Houd deze goed bij voor de verzekering.
 8. Meld de schade:
  • Mail ons uw aangifte door naar: verzekeringen@kantoorvgvm.be