Bij het uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten is het mogelijk dat er schade aangericht wordt aan de goederen of gebouwen van uw klanten, of aan personen. Dankzij een aansprakelijkheidsverzekering bent u optimaal beschermd tegen dit soort schade.

Soorten aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven of ondernemingen bestaan uit drie luiken:

  • B.A. Uitbating: schade veroorzaakt tijdens de werkzaamheden
  • B.A. na werken: schade die ontstaat nadat de werkzaamheden voltooid zijn
  • B.A. toevertrouwde goederen: schade aan goederen waar u aan gewerkt hebt.

Let op: de aansprakelijkheid geldt enkel voor niet-contractuele schade. Contractuele fouten en beroepsfouten worden niet gedekt door deze verzekeringen. Daarvoor kunt u een beroep doen op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Als ondernemer bent u ook maar een mens, en dus is het mogelijk dat u een fout maakt en schade veroorzaakt aan uw klanten. Denk maar aan een adviseur die door een slecht advies een negatief effect veroorzaakt, een architect die een rekenfout maakt of medische en paramedische zorgverleners die een patiënt verkeerd behandelen. Voor sommige beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht.

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid wordt volledig op maat van uw bedrijf en activeiten opgesteld.