Verzekering materiaal en machines

Elke onderneming is afhankelijk van goed werkmateriaal. Een defect of schade aan het materiaal waarmee u werkt kan grote financiële gevolgen hebben. Niet enkel aan de machines zelf, maar ook doordat u contracten en verbintenissen met klanten niet kunt nakomen, en doordat uw werknemers tijdelijk niet aan de slag kunnen.

Met de verzekering machinebreuk kunt u uw bedrijf beschermen tegen onvoorziene materiële schade aan uw machines en de gevolgen daarvan.

Verzekering elektrisch en elektronisch materiaal

Werkmateriaal omvat niet enkel machines, ook elektrisch en elektronisch bureaumateriaal zoals computers, servers en databeheer enzovoort kunnen op dezelfde manier verzekerd worden.