Wat als er naar aanleiding van een ongeval of schade een conflict ontstaat tussen u en de tegenpartij? Dan vertrouwt u maar beter op het advies van specialisten om uw zaak te verdedigen.

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt onder andere de kosten van de specialisten die uw zaak uitspitten, u bijstaan met advies en uw rechten verdedigen:

  •  Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en om een vergoeding te krijgen.
  • Vergoeding van de honoraria (advocaten, experten) en kosten van een eventuele rechtsvordering.