Uw erkend Brocom makelaar in Tielt en Wingene

Als erkend Brocom makelaar kunt u bij Kantoor De Zutter & Vande Ginste vertrouwen op een professionele en juridisch correcte aanpak. Brocom makelaars engageren zich om steeds de klanten centraal te zetten en hen bij te staan met het beste professionele advies.

 

Onze engagementen:

 • Registratie als verzekeringsmakelaar bij het FSMA onder het nummer 039476A-cB;
  In orde zijn met de wettelijke vereisten voor verzekeringsmakelaars, met name op het gebied van opleiding en financiële draagkracht;
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen, waardoor hij uw belangen zonder compromis kan verdedigen;
 • Het strikt naleven van de sectorale wetgeving en gedragsregels:
 • Het centrale beheer van uw klachten in volledige onafhankelijkheid bij de Ombudsman Verzekeringen;
 • Aan continue vorming doen op verschillende gebieden (wetgeving, kantoorbeheer, verzekeringsproducten, informatica).

 

Brocom gedragsregels:

 • Elke communicatie of informatie die de tussenpersoon verstrekt moet pertinent, correct en eerlijk zijn. Ze mag geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere overdrijving of verzwijging moet worden vermeden.
 • De tussenpersoon staat de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij stelt hem de meest aangepaste waarborgen voor.[…] hij kiest een verzekeringsonderneming in het belang van de consument, en rekening houdend met de voorkeur van deze laatste.
 • De tussenpersoon engageert zich, in de uitoefening van zijn beroep, naar best vermogen en in alle objectiviteit de hem toevertrouwde belangen te dienen. Hierbij dienen de belangen van de consument steeds voor te gaan op het eigenbelang van de tussenpersoon.
 • De tussenpersoon zal op een discrete wijze gebruik maken van de over de consument bekomen informatie.
 • De tussenpersoon heeft de algemene plicht, overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele verbintenissen, de consument bij te staan zowel bij de onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van schade. De tussenpersoon zal de consument aanzetten tot preventie.